سیتزن شیپی لیبرلند

نمایش یک نتیجه

شهروند الکترونیکی Liberland

4,578,080 تومان

یک کشور خودخوانده در قلب اروپا به نام “سرزمین آزاد” تاسیس شد این کشور کوچک در منطقه ی کرانه ی غرب رود