توضیحات

یک کشور خودخوانده در قلب اروپا به نام “سرزمین آزاد” تاسیس شد این کشور کوچک در منطقه ی کرانه ی غرب رود دن بین شهرهای زمئیاوئتس کروواسی و باشکی مونوشتور صربستان در زمینی به مساحت 7 کیلومتر مربع کشوری خودخوانده به نام “لیبرلند” تاسیس شده است.
آنپا ، میتواند درخواست شهروند الکترونیکی شما را از طریق دفتر ریاست جمهوری این کشور، به ثبت برساند و در کمتر از 1 ماه نیز امکان دریافت کارت شهروند الکترونیک شما فراهم می شود که باید آنرا از دفاتر حافظ این کشور در کشورهای همسایه دریافت کنید .
شما میتوانید برای درخواست شهروند الکترونیکی Liberland فرم زیر را تکمیل و مدرک پاسپورت خود را به ایمیل ما بفرستید تا روال کاری درخواست شهروندی شما صورت گیرد .