توضیحات

گواهینامه های گوگل ادوردز یک اعتباربخشی حرفه‌ای است که گوگل به افرادی پیشنهاد می‌کند که در زمینه‌های اساسی و پیشرفته گوگل ادوردز مهارت دارند.
مدارک تبلیغات گوگل ادز به افراد این امکان را می‌دهد که خود را بعنوان یک متخصص در تبلیغات آنلاین از سوی گوگل معرفی کنند. دریافت این گواهینامه ها که به صورت رایگان می باشد ! مستلزم داشتن اطلاعات کافی در خصوص سرویس های ادوردز گوگل می باشد که شما می بایست در 5 آزمون مختلف آنلاین آن شرکت کنید .
از آنجا که دریافت این گواهینامه ها بدون داشتن تخصص کافی ، امکان پذیر نیست ، آنپا ، امکان دریافت این گواهینامه ها را فراهم کرده است.
شما با تکمیل و پرداخت فرم زیر ، می توانید این گواهینامه ها را از گوگل توسط آنپا ، دریافت کنید :
گواهینامه Google Ads Search (شبکه جستجو تبلیغات گوگل ادز)
گواهینامه Google Ads Display (شبکه نمایش تبلیغات گوگل ادز)
گواهینامه Google Ads Video (تبلیغات ویدیویی گوگل ادز)
گواهینامه Measurement Certification
گواهینامه Shopping ads Certification