کارت تخفیف سلامت Medical

80,850 تومان

سنجش

توضیحات

با داشتن کارت تخفیف سلامت ، به پزشکان و مراکز معتبر و شناخته شده ای که در شبکه سلامت پزشکی هستند دسترسی پیدا میکنید و میتونید از خدمات درمانی اون ها با تخفیف ۵ الی ۲۰ درصد استفاده کنید.
مزایای داشتن کارت تخفیف سلامت :
-پیش از انتخاب درمان:
مقایسه و انتخاب پزشک و مراکز درمانی آگاهی در مورد بیماری ، درمان و هزینه مشاوره ۲۴ ساعته دریافت نوبت پزشک
-برای انتخاب درمان:
/
درخواست آزمایش در محل بررسی کیفیت درمان درخواست ترنسفر شهری مشاوره ۲۴ ساعته
-بعد از درمان:
پیشنهاد خدمات چکاپ بعد از بیمار بر اساس پرونده پزشکی پیشنهاد خدمات چکاپ سنی و جنسیتی براساس پرونده پزشکی پشتیبانی درمان

این کارت در داخل ایران و در ۱۹ شهر قابلیت استفاده را داراست.
محدودیتی برای ارایه این کارت برای افراد غیر ایرانی نیست و تمام افراد میتوانند این کارت را از آنپا به راحتی درخواست و سفارش دهند.