حراج!

خدمات سرور VPS

144,775 تومان178,750 تومان

پاک کردن
سنجش

توضیحات

سرور مجازی ترکیه یکی از بهترین سرور های مجازی به علت نزدیکی به کشور ایران میباشد.
کشور ترکیه به علت جغرافیایی و به علت نزدیکی به ما دارای پینگ پایین بوده به همین خاطر از این نظر جز بهترین اولویت ها بوده است.
آنپا می تواند این خدمات را به شما ارائه دهد .
مشخصات سرور فعلی که بر اساس درخواست شما ، سایر مشخصات نیز قابل ارتقاء می باشد :

1 vCpu Intel Xeon E5 2.8GHz/3.6GHz
10 GB NVME SSD
1 GB ECC RAM
100 Mbit Port (1000 GB/ay AKK)

هر یک از موارد فوق با اختلاف مبلغی ، برای کاربر قابلیت ارتقآء را دارا می باشد .