توضیحات

سرور مجازی ترکیه یکی از بهترین سرور های مجازی به علت نزدیکی به کشور ایران میباشد.
کشور ترکیه به علت جغرافیایی و به علت نزدیکی به ما دارای پینگ پایین بوده به همین خاطر از این نظر جز بهترین اولویت ها بوده است.
آنپا می تواند این خدمات را به شما ارائه دهد .
مشخصات سرور فعلی که بر اساس درخواست شما ، سایر مشخصات نیز قابل ارتقاء می باشد :

1 vCpu Intel Xeon E5 2.8GHz/3.6GHz
10 GB NVME SSD
1 GB ECC RAM
100 Mbit Port (1000 GB/ay AKK)

هر یک از موارد فوق با اختلاف مبلغی ، برای کاربر قابلیت ارتقآء را دارا می باشد .